Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Βασικός στόχος του ερευνητικού έργου HYPER-MASTIC είναι η ανάδειξη της μαστίχας Χίου και των προϊόντων της, ως φυτοθεραπευτικών σκευασμάτων με αντιυπερτασική δράση, με βάση την αξιόπιστη επιστημονική τεκμηρίωση. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου μπορούν να διακριθούν σε αμιγώς επιστημονικά για την παραγωγή νέας γνώσης, στο επίπεδο της καινοτομίας αλλά και της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ευεργετικές συνέπειες στην κοινωνία.

  • Για τη ρητίνη του μαστιχόδενδρου θα αναπτυχθούν σύγχρονες, επικυρωμένες και πιστοποιημένες μεθοδολογίες ποιοτικού ελέγχου της μαστίχας Χίου και των προϊόντων της, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία και τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Η εφαρμογή των μεθοδολογιών αυτών, αναμένεται να απαντήσει στα εκτεταμένα φαινόμενα νοθείας και απάτης παγκοσμίως, που εντέλει υποβαθμίζουν τα προϊόντα μαστίχας Χίου, συμβάλλοντας στην προστασία του καταναλωτή.
  • Σημαντικά αποτελέσματα αναμένεται να προκύψουν από τις μεθοδολογίες εκχύλισης, διαχωρισμού, απομόνωσης και ταυτοποίησης των συστατικών της μαστίχας Χίου. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα η απομόνωσή τους σε καθαρή μορφή δεν ήταν εφικτή, η διάθεσή τους από το δίκτυο HYPER-MASTIC αποτελεί ορόσημο για την επιτυχία του έργου. Επίσης, θα επιτρέψει την περαιτέρω διερεύνηση των βιολογικών τους ιδιοτήτων και σε άλλους φαρμακολογικούς στόχους, καθώς και την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου ποιότητας στο μέλλον. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη χρήση «πράσινων τεχνικών», με προφανή οφέλη για το περιβάλλον και την υγεία του πληθυσμού, αλλά και σημαντική μείωση του κόστους.
  • Στα πλαίσια του έργου, η μελέτη βιοδιαθεσιμότητας των συστατικών της μαστίχας Χίου μέσω της ανάλυσης βιολογικών υγρών των ασθενών της κλινικής μελέτης, αναμένεται να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των συστατικών της μαστίχας Χίου, προς όφελος του καταναλωτή.
  • Βάσει δεδομένων από πιλοτική κλινική μελέτη του δικτύου, η χορήγηση μαστίχας Χίου αναμένεται να μειώνει δραστικά την αρτηριακή πίεση, να δρα προστατευτικά στις θέσεις βλάβης οργάνων στόχων της υπέρτασης, καθώς και ενάντια στην αγγειακή γήρανση. Η δράση αυτή αναμένεται να παρατηρηθεί είτε αυτόνομα, είτε παράλληλα και αθροιστικά με αυτή των αντι-υπερτασικών φαρμάκων που μπορεί να λαμβάνουν οι ασθενείς. Τα ευρήματα είναι σημαντικά, δεδομένου ότι η υπέρταση αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες καρδιαγγειακού θανάτου και την πιο συχνή χρόνια νόσο που οδηγεί σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, με τεράστιο ιατρικό και οικονομικό κόστος. Η πιθανή εύρεση ευεργετικής επίδρασης των φυτοθεραπευτικών σκευασμάτων μαστίχας Χίου στα επίπεδα αρτηριακής πίεσης και των επιπλοκών της, θα ήταν εξαιρετικά ωφέλιμη τόσο από ιατρικής, όσο και από οικονομικής άποψης.
  • Η συνδυαστική και αλληλοσυμπληρούμενη εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων (γονιδιωματική, μεταβολομική) και σύγχρονων βιοδοκιμών σε ενδοθηλιακά κύτταρα και in vivo σε μοντέλο υπέρτασης επίμυων, αναμένεται να οδηγήσει στην ανεύρεση συσχετίσεων, υποδεικνύοντας νέα σηματοδοτικά και παθοφυσιολογικά μονοπάτια ως θεραπευτικούς στόχους δράσης της μαστίχας Χίου.
  • Χάρη στη μακροχρόνια εμπειρία των συμμετεχόντων στο έργο HYPER-MASTIC στην έρευνα και ανάπτυξη με επίκεντρο τη μαστίχα Χίου, αλλά και στο λεπτομερή σχεδιασμό του έργου, φιλοδοξούμε ότι το νέο προϊόν που θα αναπτυχθεί πρόκειται να αποτελέσει εθνικό πρότυπο ανάπτυξης στο χώρο των φυτοθεραπευτικών.
  • Τα ερευνητικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο έργο θα αποκτήσουν νέα γνώση, ενώ οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη, μέσω των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσδίδει η ολοκληρωμένη επιστημονική τεκμηρίωση. Αυτό θα οδηγήσει στην ταχύτερη και σταθερότερη διείσδυση στην παγκόσμια αγορά.
  • Μέσω του έργου επιδιώκεται και αναμένεται η δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και η διαμόρφωση μίας καινούργιας φιλοσοφίας στους νέους επιστήμονες και εργαζόμενους στο χώρο των φυτοθεραπευτικών προϊόντων. Αναμένεται να διαμορφωθεί μία διαφορετική κουλτούρα, δίνοντας εναλλακτικές λύσεις στην ανάπτυξη της χώρας.
  • Τέλος, η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας της Χίου, στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας αλλά και στην προστασία της κοινωνίας, συνδράμοντας στην ασφάλεια του καταναλωτή.

Please publish modules in offcanvas position.